Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nevergoodenough
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viabadblood badblood
nevergoodenough
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
nevergoodenough

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo siebie nienawidzę i ile pomysłów na zadanie sobie cierpienia przelatuje mi przez umysł w ciągu minuty.
— Moje myśli (via nihilizm-egzystencjalny)
nevergoodenough
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
nevergoodenough
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
nevergoodenough
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
nevergoodenough
6592 6f3e 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
nevergoodenough

Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć.

Reposted byfutureiscomingguerriera
nevergoodenough
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nevergoodenough
Nie ma ze mną kontaktu, nawet sam go nie mam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
nevergoodenough
It’s not like I make the choice
To let my mind stay so fucking messy
— Linkin Park (ft. Kiiara) "Heavy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nevergoodenough
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nevergoodenough
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viabadblood badblood
nevergoodenough
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromtomowa tomowa
nevergoodenough
Jest nieskończona liczba sposobów na popełnienie samobójstwa bez umierania śmiercią.
— Chuck Palahniuk, Dziennik
Reposted frommhsa mhsa viaBaduumtss Baduumtss
nevergoodenough
Może wariaci to tacy ludzie, którzy wszystko widzą tak, jak jest, tylko udało im się znaleźć sposób, żeby z tym żyć.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viapiksele piksele
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska (via anestetyk)
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
nevergoodenough
Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.
— Erich Maria Remarque (Paul Remarque)
Reposted fromcompromise compromise viabbko bbko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl