Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nevergoodenough
4319 b622 420
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
nevergoodenough
nevergoodenough
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
nevergoodenough
Chcę tylko uciec i odlecieć, wiem że pora umierać
— Kartky
nevergoodenough
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
nevergoodenough
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
nevergoodenough
Jestem dziki i nietowarzyski, nie wiem jak się mówi do ludzi.
nevergoodenough
Po latach milczenia pojęłam wagę słów. Miały zdolność ranienia, choć prawidłowo użyte potrafiły uzdrawiać. Przez resztę życia zamierzałam ostrożnie je dobierać. Ponieważ miały moc, by zmienić życie.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nevergoodenough
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viabadblood badblood
nevergoodenough
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
nevergoodenough

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo siebie nienawidzę i ile pomysłów na zadanie sobie cierpienia przelatuje mi przez umysł w ciągu minuty.
— Moje myśli (via nihilizm-egzystencjalny)
nevergoodenough
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
nevergoodenough
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
nevergoodenough
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
nevergoodenough
6592 6f3e 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
nevergoodenough

Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć.

Reposted byfutureiscomingguerrierakerkun
nevergoodenough
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nevergoodenough
Nie ma ze mną kontaktu, nawet sam go nie mam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl