Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nevergoodenough
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
nevergoodenough
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viadirtyliar dirtyliar
nevergoodenough
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadirtyliar dirtyliar
nevergoodenough
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
nevergoodenough
Ja nadal szłam. Jak możesz wciąż iść, gdy stało się najgorsze, co mogło się stać? Jak musisz zmienić się w środku, by przetrwać? Kim musisz się stać? 
— Pretty Little Liars
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viabadblood badblood
nevergoodenough
4305 ad45
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viapersona-non-grata persona-non-grata
6652 3095 420
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadygoty dygoty
nevergoodenough
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianiskowo niskowo
nevergoodenough
XLII

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze,

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

 

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

 

Może na jakiejś niewidocznej gwieździe

jest niebo dla samobójców?

 

Gdzie są żelazne winnice,

z których meteor spada?

— Pablo Neruda, Księga pytań
Reposted fromintotheblack intotheblack vianiskowo niskowo
nevergoodenough
A good end would be a privilege
— Root
nevergoodenough
nevergoodenough
Tylko co jest normalne? Kto odważy się podać definicję? Może smutek jest normalny? Kto potrafi przejść przez życie, będąc zawsze szczęśliwym? Wielu z najsłynniejszych filozofów nienawidziło życia. Kant, Schopenhauer. Dla nich życie było piekłem. A śmierć wyzwoleniem. Czy to znaczy, że nie powinni byli żyć?
— A.J. Kazinski – Sen i śmierć
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
nevergoodenough
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapromieniecienia promieniecienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl