Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9124 4677 420
nevergoodenough
Kiedy nie widzisz w sobie niczego dobrego, odebranie sobie życia wydaje się być przysługą dla tych, których kochasz.
— Saving Hope
Reposted byoversensitiveworthitniedonaprawienialadydarknessOlsonekmatussdesperateeeaanetaxx
nevergoodenough
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
nevergoodenough
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
nevergoodenough
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
nevergoodenough
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić
— Edward Stachura
nevergoodenough
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
nevergoodenough
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
nevergoodenough
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
nevergoodenough
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
nevergoodenough
8931 4b72 420
Reposted byinfimite infimite
nevergoodenough
Całe życie próbujemy powstrzymać śmierć. Jemy… Wymyślamy… Kochamy… Modlimy się… Walczymy… Zabijamy… Ale co my wiemy o śmierci? Tylko tyle że się stamtąd nie wraca. 

Może śmierć jest darem?
— Życie za życie
Reposted byordinarylovebadblood
nevergoodenough
8936 9944 420
Wspaniały *.*
Reposted frommiss-reckless miss-reckless
nevergoodenough
Potłuczeni ludzie czasami rozpadają się na kawałki. Tak już mają.
— My Mad Fat Diary
Reposted fromkasias3112 kasias3112 vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiskowo niskowo
nevergoodenough
1378 96e0 420
nevergoodenough
4005 f3ed 420
Reposted fromthirdapril thirdapril vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
nevergoodenough
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Najpierw rezygnujesz z drobiazgów, potem z większych rzeczy, a w końcu z wszystkiego. W imię czego? Kogo?
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl