Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nevergoodenough
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
nevergoodenough
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadirtyliar dirtyliar
nevergoodenough
Reposted fromsowaaa sowaaa vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Im mniej o tobie ludzie wiedzą, tym mniejsze ryzyko, że cię zranią. To jeden ze sposobów na uniknięcie strac i zniszczeń.
— Alex Kava
nevergoodenough
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
nevergoodenough
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastawał już nowy dzień, który będzie trwał do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
— Muminki
Reposted bybadbloodlittlemousetakatambasienkablackheartgirlabsolutelyfuckingnotfutureiscomingmyszkaminnie
nevergoodenough
5438 e3bf 420
nevergoodenough
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadygoty dygoty
0297 0f76 420

serious:

who were you?

nevergoodenough
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viadygoty dygoty
nevergoodenough
9287 bf9c
Christopher Robin 2018
Reposted fromnargle nargle viadirtyliar dirtyliar
nevergoodenough

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viadancingwithaghost dancingwithaghost
nevergoodenough
0734 8ae2 420
Reposted fromdelain delain viadancingwithaghost dancingwithaghost
nevergoodenough
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viapersona-non-grata persona-non-grata
nevergoodenough
Zbyt wyraźny sygnał z ust
Niweluje setki słów
I wprowadza w nieznane
Treści zakazane

Wśród głosów wciąż bywam tylko szeptem
Niezbyt wyraźnym echem bez szans
W natłoku spraw nie bywam priorytetem
W czwartorzędną myślą na raz
— Arek Kłusowski - Treści zakazane
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
nevergoodenough
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadygoty dygoty
nevergoodenough
W moim roczniku ludzie przestali się cieszyć
Wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki
Stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem
Legły nadzieje w gruzach i rozpłynęły się plany.
— Arek Kłusowski - Rocznik 92
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
nevergoodenough
nevergoodenough
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl