Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nevergoodenough
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromtomowa tomowa
nevergoodenough
Jest nieskończona liczba sposobów na popełnienie samobójstwa bez umierania śmiercią.
— Chuck Palahniuk, Dziennik
Reposted frommhsa mhsa viaBaduumtss Baduumtss
nevergoodenough
Może wariaci to tacy ludzie, którzy wszystko widzą tak, jak jest, tylko udało im się znaleźć sposób, żeby z tym żyć.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viapiksele piksele
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska (via anestetyk)
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
nevergoodenough
Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.
— Erich Maria Remarque (Paul Remarque)
Reposted fromcompromise compromise viabbko bbko
4585 ea18 420
nevergoodenough
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viadirtyliar dirtyliar
nevergoodenough
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
nevergoodenough
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
nevergoodenough
Chcesz, żeby wszystko poszło w diabły. To trochę tak jak wtedy, gdy domek z kart jest prawie gotowy i napięcie staje się tak wielkie, że go nie wytrzymujesz, więc zamiast sprawdzić, czy się uda go skończyć, po prostu go burzysz. Chcesz mieć klęskę już za sobą. I wydaje mi się, że to samo robisz teraz. Pragniesz zawieść jak najszybciej, ponieważ jesteś przekonany, że to i tak się wydarzy. Nie masz siły na długie zadręczanie się. 
— Jo Nesbø/policja (w końcu przeczytałam coś o sobie)
Reposted fromsfeter sfeter viadirtyliar dirtyliar
nevergoodenough
0432 dfa0 420
Reposted fromoiv13 oiv13 viapersona-non-grata persona-non-grata
nevergoodenough
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaarizonadream arizonadream
nevergoodenough
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
nevergoodenough
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
— Najgorszy lęk
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
nevergoodenough
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapromieniecienia promieniecienia
nevergoodenough
Albo gdy ktoś mnie pyta "co się dzieje?, co się dzieje?" A ja też nie wiem co się dzieje ze mną, i nie do końca już to rozumiem i za tym nie nadążam. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadygoty dygoty
nevergoodenough
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
nevergoodenough
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted from100suns 100suns viapromieniecienia promieniecienia
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl