Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nevergoodenough

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viabadblood badblood
nevergoodenough
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
nevergoodenough
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
nevergoodenough
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka
nevergoodenough
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
nevergoodenough
Wcale mnie nie cieszy, gdy ludzie repostują jakieś moje przemyślenia, bo oznacza to, że muszą cierpieć, jak sam skurwysyn...
9790 19a6 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabadblood badblood
nevergoodenough
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
nevergoodenough
"Nigdy nie chciałem pokochać kogoś tak,by nie móc znieść jego utraty"
— Zaklęci w czasie
Reposted fromjustjustjust justjustjust viabadblood badblood
nevergoodenough
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
nevergoodenough
5447 60b7 420
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadygoty dygoty
nevergoodenough
5825 4855 420
Reposted fromShini Shini viapersona-non-grata persona-non-grata
nevergoodenough
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
nevergoodenough
ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
nevergoodenough
4009 c503 420
Reposted fromMuppet Muppet viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
nevergoodenough
0566 4180 420
nevergoodenough
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaoversensitive oversensitive
nevergoodenough
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nevergoodenough
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl