Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nevergoodenough

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
nevergoodenough
5662 a919 420
nevergoodenough
I hate everyone else in the world
but you.
— euphoria
Reposted byegzystencja egzystencja
nevergoodenough
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
nevergoodenough
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nevergoodenough
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
nevergoodenough

Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.

— S.K. Tremayne
nevergoodenough
nevergoodenough
Boję się, że zobaczę się od wewnątrz I wystraszę się  i zatrzasnę się Boję się
— Sorry Boys
Reposted fromcotarsky cotarsky vianiskowo niskowo
nevergoodenough
I know a lot of you probably hate me right now and I get it.
If I could be a different person, I promise you, I would.
Not because I want it,
but because they do.
And therein lies the catch.
— Euphoria
nevergoodenough
...the world moved fast and my brain moved slow. And every now and then, if I focused too closely on the way I breathed, I’d die.
— Euphoria
nevergoodenough
6283 fdcf 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
1341 5aad 420
Reposted frommartinini martinini vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka vianiskowo niskowo
nevergoodenough
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin vianiskowo niskowo
nevergoodenough
5495 d872 420
Reposted fromblackmamba blackmamba vianiskowo niskowo
nevergoodenough
8886 37af 420
Reposted fromsonoftheblueskyy sonoftheblueskyy vianiskowo niskowo
nevergoodenough
3092 1c8c 420
nevergoodenough
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
nevergoodenough
What's the worst that can happen to a girl who's already hurt?
— Lana Del Rey
Reposted fromemerencja emerencja vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl